ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

Miss.Jane D.Agustin
ภาษาอังกฤษ

Mrs.Jay Ann Oca Quierra
ภาษาอังกฤษ

Miss Mary Grace B.Quierra
ภาษาอังกฤษ

Miss Cielito G.Lagramada
ภาษาอังกฤษ

Miss.Alfiya Yakubova
ภาษาอังกฤษ

Miss.Jessabell Padul Delliva
ภาษาอังกฤษ

Miss.Annele Steyn
ภาษาอังกฤษ

Miss.Jingky Toda Pumahing
ภาษาอังกฤษ

Miss Helen Faith Bagnato
ภาษาอังกฤษ

Mr.Leonado C.Cordeta
ภาษาอังกฤษ

Mr.Bryan B.Cariaso
ภาษาอังกฤษ

Mr.Arthur Lorenzo Cajolo JR
ภาษาอังกฤษ

Mr.Ranilo Herrera Carreon
ภาษาอังกฤษ

Mr.Ener Gambala Ebalobo
ภาษาอังกฤษ