ทำเนียบคนเก่ง
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) เต็ม 100 คะแนน
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) เต็ม 100 คะแนน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ญ.ณัฐชยา  โทนทอง
2. ด.ญ.เจมิภัค เหมลักษณ์ไพโรจน์
3. ด.ช. นภสกร  กาญจนโสภณ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 867 ครั้ง